Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị Trấn Phù Mỹ

Bình Định
binhdinh-thcsthitranphumy@edu.viettel.vn